10 de jul. 2017

Procés selecció urgència: AODL

L'Ajuntament de Lloret de Mar obre un procediment d'urgència per una possible selecció d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). A destacar que la contractació resta pendent a la resolució favorable de l'atorgament de la subvenció.

Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió de titulació universitària oficial i estar inscrit/a com a demandant d’ocupació o en millora d’ocupació en el SOC. Consulteu la resta de requisits en les bases de la convocatòria AQUÍ.

Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) durant dels dies 11 al 21 de juliol de 2017 (ambdós inclosos), juntament amb la documentació requerida que s'especifica al web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a l'apartat d'oferta pública – procediments de selecció d'urgència de la Seu ElectrònicaEn la instància per participar en el procediment d'urgència caldrà especificar per quin (o quins) llocs de treball es vol accedir. 

Les persones que hagin superat el procés selectiu quedaran ordenades per ordre de puntuació per a la seva contractació. Recordar que aquestes contractacions restaran condicionada a l’atorgament a l’Ajuntament de Lloret de Mar de la subvenció prevista a l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a programes de suport al desenvolupament local i concretament el programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local per l’any 2017, i a l’acceptació per part de la Generalitat de Catalunya de la persona proposada per l’Ajuntament com a AODL.

Consulteu les bases de la convocatòria AQUÍ
___________________________________________
7 de juny 2017

Diagnosis Innovació Comercial 2017

Com a part del “Plan de Comercio Minostista” pel 2017, s'obre la convocatòria per a la Realització de Diagnosis d’Innovació Comercial (DIC), totalment gratuïtes per al comerciant al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del Pla Integral de Suport al Comerç Minorista 2014-2020.

La Diagnosi d’Innovació Comercial es dirigeix a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic, i que estiguin donats d'alta a algun epígraf de l’IAE del  grups 64, 65 o 66 (CNAE 2009 grup 47) (excepte les farmàcies)

Metodologia de Treball
Personal tècnic especialista realitzarà una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç i identificarà els punts forts i febles en 7 àrees clau del negoci. Sobre la base d'aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l'establiment comercial. Es facilitaran idees, fàcilment i ràpidament aplicables.

Què s’analitza?
La diagnosi DIC es centra en la valoració de 7 aspectes clau en la gestió del punt de venda:
 1. Característiques generals del comerç.
 2. Entorn comercial i factors d'atractivitat i competencials.
 3. Imatge externa de l'establiment comercial.
 4. Imatge interna de l'establiment comercial.
 5. Gestió del punt de venda.
 6. Màrqueting i comunicació.
 7. Política comercial i gestió financera.

A través del DIC s'aconsegueix:
 • Una proposta de millora competitiva orientada a una gestió proactiva del comerç.
 • Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial.
 • Posar en valor capacitats i recursos ja existents.
 • Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.
 • Determinar quines estratègies d'innovació són més fàcils d'implementar en l'establiment i/o empresa.

Preu
Les DIC que es realitzin dintre d’aquest programa l’any 2017 són totalment gratuïtes per a empresaris/àries al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d'Economia i Competitivitat a través del Pla Integral de Suport al Comerç Minorista 2014-2020.

Participar
Cal sol·licitar aquest servei a la Cambra de Girona. El nombre de diagnosis es limitat i s’atendran per estricte ordre d’arribada. Podeu ampliar informació a través de la web AQUÍ.

__________________________________
24 de maig 2017

Procés selecció urgència: Borsa de Treball Vigilància de Platges

L'Ajuntament de Lloret de Mar necessita crear una borsa de treball de Vigilants de Platges, per a cobrir possibles vacants que es puguin produir.


Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, Tècnic Auxiliar (Cicle Formatiu de grau mig, FPI) o titulació equivalent i disposar del carnet de conduir A1. Cal tenir en compte que caldrà també posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades. Consulteu si us plau tots els requisits específics en les bases de la convocatòria.

Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) durant els dies del 25 de maig al 2 de juny de 2017 (ambdós inclosos), juntament amb la documentació requerida que s'especifica al web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a l'apartat d'oferta pública – procediments de selecció d'urgència de la Seu Electrònica.

Descarregueu les bases de la convocatòria AQUÍ.
______________________________________________________


19 d’abr. 2017

Nou cicle de seminaris d'Emprenedoria i Empresa

Actualització

Ja disposem de les dates del seminaris:
 • Instagram, una oportunitat per l'empresa: 04/05/2017, 15-17h.
 • Apps entorn Google, com treure profit per l'empresa: 18/05/2017, 15-17h. 
 • Màrqueting Low Cost: 15/06/2017 15-17h.
Lloc: Centre Cívic El Rieral c/ Joan Fuster i Ortells, 14, Tel. 972364406.

MÉS INFORMACIÓ


____________________________________________

La Secció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lloret de Mar programa nous tallers de formació d’Emprenedoria i Empresa. Són totalment gratuïts i oberts a qualsevol públic, tot i que preferentment estan destinats a aquelles persones que tenen una idea de negoci i/o ja establertes empresarialment.  

Al llarg del mes de maig i juny de 2017 es desenvoluparan les següents sessions:

 • Instagram, una oportunitat per l'empresa.
 • Màrqueting Low Cost.
 • Apps de l'entorn Google: com treure profit per l'empresa.

En breu esperem poder confirmar de les dates exactes dels seminaris.

_______________________________________________________________
24 de març 2017

Subvencions per a empreses de Lloret de Mar: foment a la contractació i a les activitats sector comercial i de serveis

Actualització

Una vegada finalitzat el període d'al·legacions, les bases esdevenen definitives. Es poden consultar AQUÍ.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/09/2017 al 15/09/2017.
Lloc de presentació: mitjançant instància normalitzada a l'Oficina d'Atenció i Informació del Ciutadà (OIAC) situada a l'Ajuntament de Lloret de Mar.

____________________________________

Convocatòries d'ajuts i subvencions

Anunci d'aprovació de les Bases per a la concessió de subvencions destinades a empreses del comerç, dels serveis i de la restauració, per a la contractació de persones en situació d'atur, i per projectes destinats a fomentar activitats en el sector comercial i de serveis durant l'any 2017 a Lloret de Mar. 

La Junta de Govern Local, en sessió de 17/02/2017, va prendre l'acord d'aprovar les Bases específiques per a l'atorgament de  SUBVENCIONS A EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS I DE LA RESTAURACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR, I PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, durant l'any 2017.

Per tant, de conformitat als articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i als articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s'exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

Publicacions: BOP 44 de data 03/03/2017
El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 31/03/2017.

Consulteu les bases AQUÍ 

____________________________________________________7 de febr. 2017

Formació Contínua: curs d'alemany nivell A.1.B a Lloret de Mar

Últimes places disponibles per el curs de Formació Contínua d'alemany nivell A.1.B. que s'imparteix a Lloret de Mar.

Inscripcions
Directament via web en aquest ENLLAÇ

Més informació
IDFO - C/. Sant Agustí, 32 bxs - Girona
TEL 972.48.56.37 # www.idfo.com 


_________________________________________________________________

 

18 de gen. 2017

Oferta Formativa SOM 1er Semestre 2017

Disponible l'oferta formativa del SOM per aquest 1er semestre 2017. Al web www.lloret.cat/promocióeconomica, dins l'apartat Formació, trobareu tota la informació.Formació SOM

 • Obertura de les inscripcions dia 01/02/2017.
 • Documentació a presentar: fitxa de preinscripció (disponible el 01/02), còpia DNI/NIE i volant d'empadronament actualitzat al municipi de Lloret.

  1. Anglès inicial Atenció al Client.
  2. Anglès Post Beginner Atenció al client.
  3. Francès inicial Atenció al client.
  4. Francès Atenció al client nivell II.
  5. Rus bàsic Atenció Client.
  6. Com ser un comercial d'èxit.
  7. Habilitació personal de CONTROL D'ACCESSOS a espectacles.
  8. ACTIC nivell mig.Formació contínua a Lloret de Mar

Inscripcions ja obertes, cal fer la inscripció directament a IDFO. Més informació al 972 48 56 37.

 1. Alemany nivell A.1.B: inscripció AQUÍ.
 2. MOS: Microsoft Office Word II: inscripció AQUÍ.
 3. Fotografia digital i tractament d'imatges: inscripció AQUÍ.
 4. MOS: Microsoft Office Excel II: inscripció AQUÍ.
 5. Habilitats de direcció: inscripció AQUÍ.
 6. Posicionament web SEO/SEM: inscripció AQUÍ.
 7. Manipulació d'aliments: inscripció AQUÍ.
 8. Publicitat i comunicació externa de l'empresa AQUÍ.

 
  __________________________________________________________10 de gen. 2017

Sessió Informativa programa GARANTIA JUVENIL, dia 12/01/2017, 11h

Us informem que el proper dijous 12/01/2017 a les 11 del matí es farà a El Puntet una sessió informativa del programa GARANTIA JUVENIL. Al finalitzar, les persones que ho desitgin és podran inscriure's directament, de forma senzilla i ràpida, al programa.

El programa Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/iniciSi es compleixen els requisits, en un termini de quatre mesos, el programa ofereix ofertes de treball, assessorament, pràctiques o formació. A més a més, és un tràmit indispensable per accedir a cursos gratuïts i ofertes laborals destinades únicament a joves d'entre 16 i 29 anys, independentment del nivell d’estudis (ESO incompleta, ESO finalitzada , Batxillerat, CF Grau Mig i Superior i/o Graus Universitaris). 

Un cop feta la inscripció es pot accedir: 
 • FORMACIÓ i CURSOS de diferents tipus. 
 • INSERCIÓ laboral: pràctiques o contractes laborals.
 • EMPRENEDORIA i autoocupació.
 • ORIENTACIÓ laboral.

Al Puntet trobaràs a la persona responsable del programa a Lloret de Mar i aclarir qualsevol dubte que puguis tenir, Lídia Muñoz (Impulsora de Garantia Juvenil): 
 • TEL 972347167. 
 • Correu a garantiajuvenil@lloret.cat.
 • Horari: matins de dilluns a divendres de 10 a 13h i tardes dilluns i dimecres de 16 a 17.30h.

Ves-hi, obre’t una porta més al teu futur!

____________________________________________